פריסת מס שבח מקרקעין – המדריך המלא (2024)

במאמר זה נרחיב מהי פריסת מס שבח מקרקעין, מתי כדאי לבצע אותה, איך מגישים את הבקשה ועוד מידע רלוונטי לנושא.

כאשר מבוצעת עסקת נדל"ן שבגינה יש חיוב במס שבח, החישוב נעשה לשנת המכירה בלבד. כל השבח – הרווח שנוצר בגין המכירה ממוסה בשיעורי מס גבוהים בשנת המכירה.
ע"פ החוק, ניתן לבקש לפרוס את השבח בעסקה לתקופה של עד 4 שנים – בשנת המכירה ועד 3 שנים שקדמו לשנת המכירה. למעשה, מדובר בפריסת השבח – הרווח שנוצר בעסקה – ולא בפריסת מס השבח.
ברוב המקרים, שימוש במנגנון הפריסה מוביל להפחתה משמעותית בתשלומי המס או לקבלת החזר מס שבח.

פריסת שבח – מתי כדאי?

תחילה נבהיר, מס שבח הינו מס שמשולם ע"י מי שמכר נכס מקרקעין בישראל ברווח, ככל שאינו פטור ממס.

הליך פריסת השבח מהווה מנגנון לתכנון מס, שמיועד לכל מי ששילם מס שבח בעת המכירה, או לכל מי שצפוי לשלם את המס על עסקה עתידית שטרם נחתמה. ההליך נועד על מנת להפחית את תשלומי המס וזאת ע"י ניצול הטבות מס שונות שמקורם בנתוניו האישיים של המוכר.

להלן יפורטו מספר מקרים בהם כדאי לבצע פריסת שבח.

פריסת מס שבח מעל גיל 60

היתרון המרכזי בפריסת שבח לאחר גיל 60, הוא ששיעורי המס מתחילים ממדרגות של 10% – וזאת בניגוד לשיעורי מס שבח גבוהים יותר, על מי שהינו מתחת לגיל 60.להרחבה קראו על: מס שבח מעל גיל 60.

לגבי פנסיונרים שהגיעו לגיל פרישה ומקבלים פנסיה ממקום העבודה, פריסת שבח בשילוב ביצוע הליך של קיבוע זכויות, תוביל למיצוי מקסימלי של זכויותיהם ולרוב תפחית משמעותית את תשלומי המס.

פריסת מס שבח מתחת לגיל 60

רבים טועים וחושבים שהפריסה כדאית רק למי שעבר את גיל 60, הדבר כמובן לא נכון. קיימים מקרים רבים שגם נישום מתחת לגיל 60 יהיה זכאי להטבות ולהחזרי מס בסכומים גבוהים מאוד, תוך ניצול נכון של כלל הטבות המס להם זכאי.

לדוגמא: אבי סטודנט בן 24 מכר קרקע שקיבל בירושה. הוא חויב בתשלום מס שבח של 76,000 ₪. לאבי לא היו הכנסות מלבד משכורת נמוכה ומלגות שקיבל בתקופת הלימודים. בשל הכנסותיו הנמוכות של אבי, הוא יהיה רשאי לקזז את נקודות הזיכוי שלו – שלא ניצל אותם במלואן –ולקבל זיכוי ממס השבח ששילם. במצב כזה הוא יקבל זיכוי של עד כ- 23,000 ₪ !

פריסת מס שבח לתושבי חוץ

תושב חוץ זכאי לבצע פריסת מס שבח – במס הכנסה ולא במיסוי מקרקעין.

ההסבר לכך הוא שקיים תנאי לפי סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, שעל המוכר להיות תושב ישראל בלבד. אולם למעשה, ניתן לבצע את הפריסה במס הכנסה וזאת לפי סעיף 91(ה) לפקודת מס הכנסה, המדבר על פריסת רווח הון. הסבר נוסף הוא שבאמנות מס בין ישראל למדינות אחרות, קיים לרוב סעיף של אי אפליה – ולכן יש לחשב לתושבי חוץ את מס השבח, לרבות בדרך של פריסה כמו לתושבי ישראל.

להרחבה קראו על: פריסת מס שבח לתושב חוץ.

פריסת מס שבח לנכים

המחוקק נתן הטבות מס רבות לאוכלוסיות מוחלשות כגון נכים ועיוורים. במצב זה שימוש נכון במנגנון הפריסה בשילוב הטבות המס של אוכלוסייה זו, עשוי להקל רבות על שיעור המס.

להרחבה קראו על: מס שבח לנכה.

פריסת מס שבח ליורשים

יורשים רבים חולקים נכסי מקרקעין שקיבלו בירושה. לרוב, בשל הקושי לנהל את הנכס ביחד עם שאר בני המשפחה שנהפכו פתאום לשותפים, וכן בשל הרצון של רבים להיפגש עם הכסף – הנכסים נמכרים לצד ג'.

לרוב בעת המכירה, העסקה מדווחת למיסוי מקרקעין כעסקה אחת, בעלת נתונים זהים, כאשר המס מתחלק בצורה שווה בין כל היורשים. במצב זה כל היורשים משלמים מס שבח זהה, לפי חלקם היחסי בנכס הנמכר.

דרך זו, מובילה לתשלומי יתר לרשויות המס, שניתן היה למנוע ע"י חישוב מס שבח נכון, בו כל יורש צריך לשלם מס בסכום ובשיעור אחר – וזאת לפי הנתונים האישיים שלו ולא רק לפי נתוני המקרקעין, כפי שמדווח בפועל למיסוי מקרקעין.

להרחבה קראו על: פריסת מס שבח ליורשים.

בקשה לפריסת מס שבח – איך מגישים בפועל?

ע"פ הוראות הביצוע של רשות המסים את הבקשה לפריסת מס שבח, ניתן להגיש במשרדי מיסוי מקרקעין או במשרדי מס הכנסה. יש לשים לב, שקיימת חובה להגשת דוחו"ת שנתיים למס הכנסה, טרם הגשת הבקשה.

בבקשה לחישוב מס שבח מקרקעין בפריסה לכמה שנים, יש לציין מס' רב של נתונים שיפורטו להלן.

טופס 7003 – טופס פריסת מס שבח: איך ממלאים את הטופס בצורה נכונה?

את הבקשה יש להגיש ע"י טופס 7003 –  בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין.

בטופס זה יש לתת ביטוי למס' פרמטרים שונים כגון: כיצד התקבל הנכס לידי המוכר, מתי קיבל את הנכס, לכמה שנים מבוקשת הפריסה, כמה נקודות זיכוי יש למוכר, והחשוב ביותר – בדיקת סך כל ההכנסות של הנישום בגין כל שנת מס שבגינה מבוקשת הפריסה.

יש לשים לב, אין מדובר בבקשה "טכנית" בלבד, ולכל נתון קיימת חשיבות רבה. מילוי הטופס ללא איש מקצוע עלול להוביל להפסדים כספיים גדולים מאוד. להורדת הטופס לחץ כאן.

מחשבון פריסת מס שבח

חישוב פריסת מס שבח, הינו הליך מורכב ביותר שדורש מומחיות בדיני מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, ביטוח לאומי ועוד. על מנת לבצע חישוב מיטבי צריך לעשות מס' רב של סימולציות ולמצוא את הדרך הנכונה ביותר, שתוביל לתשלום המס המינימלי.

נציין, שרשות המיסים אינה מעמידה לידי הציבור מחשבון פריסת מס שבח. ביקורת נרחבת על כך נכתבה בדו"ח מבקר המדינה.

פיצול מס שבח בשילוב פריסה

כלי נוסף להפחתת מס השבח, הוא לבצע פיצול של מס השבח בשילוב הפריסה. הפיצול נעשה בין בני זוג כאשר הנכס רשום על שניהם במשותף. להרחבה קראו על: פיצול מס שבח.

דוגמא לפריסת מס שבח

חיים מכר חנות ברח' אבן גבירול בתל אביב בשנת 2019.
השבח – הרווח בגין מכירת החנות היה 1,000,000 ₪.
שיעור מס השבח בעסקה זו היה 25%.
חיים בן 69, פנסיונר של משרד החינוך, הכנסתו השנתית מפנסיה – 100,000 ₪.
מנהל מס שבח חישב את השבח – הרווח של חיים בעסקה– בשנת המכירה בלבד – שנת 2019 וחייב את חיים בתשלום של 250,000 ₪.
במקרה הנ"ל ניתן ורצוי לבקש פריסה של השבח כך שהשבח יחושב על פני 4 שנים.
בחישוב של פריסה כאמור, השבח – הרווח של חיים יהיה "כאילו" הרוויח כל שנה ממכירת החנות 250,000 ₪ כדלקמן:
בשנת 2016 – 250,000 ₪
בשנת 2017 – 250,000 ₪
בשנת 2018 – 250,000 ₪
בשנת 2019 – 250,000 ₪
לאחר ביצוע חישוב הפריסה סכום המס שחיים יצטרך לשלם יהיה 202,000 ₪.
חיסכון של 48,000 ₪ !

לסיכום

פריסת מס שבח מקרקעין הינו הליך מורכב ביותר שדורש ידע חשבונאי ומשפטי מעמיק בדיני המס השונים, לרבות פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק הביטוח הלאומי, אמנות מס, הוראות ביצוע של רשות המסים, פסיקות בתי המשפט ועוד.

Nadlan Tax מספקת מגוון שירותים וליווי מקצועי ללקוחות פרטיים, למשרדי עורכי דין ורואי חשבון לצורך ביצוע פריסת מס שבח.

בין השירותים ניתן לכלול הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה, תיקון דוחות, בדיקת שומות, קיבוע זכויות, חישובי מס ופריסה למיניהם, הגשת בקשות והשגות לרשויות ועוד. אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר.

פריסת מס שבח

תוכן עניינים

שיתוף המאמר:

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

החזר מס שבח דירה
דילוג לתוכן