דף הבית » תקנון האתר

1.      כללי

אתר האינטרנט www.Nadlan-Tax.co.il (להלן: "האתר") מעמיד לציבור לקוחותיו אזרחי ישראל ותושבי החוץ (להלן: "המשתמש ו/או המשתמשים") סימולטור לבדיקת זכאות לקבלת החזרי מס שבח מרשות המיסים בישראל ע"י בדיקת זכאות ראשונית בחינם דרך האתר (להלן: "הסימולטור ו/או בדיקת הזכאות"), בכפוף לכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

המשתמש מצהיר כי טרם גלישתו באתר ו/או טרם שימושו בסימולטור, קרא, הבין והסכים לכל התנאים האמורים בתקנון זה.

2.      הגבלת אחריות

הגלישה באתר והשימוש בסימולטור הינו באחריות המשתמש בלבד. ידוע למשתמש כי תוצאות הסימולטור מהוות אינדיקציה ראשונית בלבד לאפשרות קבלת החזר מס שבח.
ידוע למשתמש כי האתר ו/או הסימולטור אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי פרטני בעניינו.
המשתמש מצהיר כי הנתונים שהוזנו על ידו בסימולטור הינם נכונים ומדויקים.
האתר אינו אחראי על נכונות הנתונים שהזין המשתמש ולא יישא בכל אחריות בעניין זה.
בכל מקרה מובהר בזאת כי האתר לא יהיה אחראי כלפי המשתמש על תוצאות הסימולטור.
ככל והמשתמש מעוניין בבדיקה מעמיקה ויסודית של נתוניו האישיים עליו לחתום עם Nadlan Tax על הסכם התקשרות.

3.      שמירה על פרטיות ואבטחת מידע

האתר מאובטח בפרוטוקול SSL Secure Sockets Layer, יחד עם זאת קיים סיכון ולא ניתן להבטיח במאת האחוזים את אבטחת המידע ופרטיות המשתמש באתר.
המשתמש מודע לכך שהאתר עושה ככל שביכולתו על מנת לשמור על פרטיות הנתונים ואבטחת המידע, אך ככל והנתונים יגיעו לצד ג' לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר.

4.      הסכמה לדבר פרסומת

בהתאם לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב-1982 המשתמש מאשר כי פרטיו לרבות שמו, מס' טלפון, כתובת האימייל, וכל נתון אחר שהוזן על ידו באתר, ישמשו את האתר לצורך משלוח דבר פרסומת לרבות שליחת מידע שיווקי, הצעות שונות וכו'. ככל שהמשתמש אינו מעוניין לקבל את דבר הפרסומות אליו להודיע זאת לכתובת המייל:
info@nadlan-tax.co.il

5.      קניין רוחני וזכויות יוצרים

האתר בכללותו לרבות הסימולטור, התכנים, הדומיין, השם המסחרי, הסמלים, הסימנים, הלוגו, זכויות היוצרים, המוניטין, העיצוב, התמונות, הטקסטים, הגרפיקה כיו"ב (להלן: "המידע") הינם קניינה הרוחני הבלעדי של Nadlan Tax. המשתמש אינו רשאי להעתיק ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות שימוש מסחרי ו/או כל שימוש במידע ללא הרשאה מפורשת ובכתב.

6.      התיישנות

בהתאם לסעיף 19 חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 המשתמש מאשר כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין הקשור לאתר ו/או לסימולטור תוגבל ל-6 חודשים בלבד.

7.      איסוף נתונים

ידוע למשתמש כי אתר זה משתמש בקבצי קוקיז (cookies) ובגוגל אנליטיקס (Google Analytics) לצורך תפעול שוטף, לרבות איסוף נתונים סטטיסטיים, איסוף הרגלי גלישה וכו' והוא נותן את הסכמתו לכך. ככל והמשתמש מעוניין לבטל שימוש זה, רשאי הוא לשנות את ההגדרות בדפדפן הגלישה.

8.      שונות

האתר רשאי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי לשנות מעת לעת תקנון זה.
האתר ו/או התקנון ו/או כל חלק מהם נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל האמור באתר ו/או בתקנון מיועד לנשים ולגברים כאחד.

9.      סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו באופן בלעדי על תקנון זה ועל כל דבר ועניין הקשור לאתר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקנון ו/או לאתר זה תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד. 

10.     ב-ה-צ-ל-ח-ה

הנהלת האתר מברכת את לקוחותיה ומאחלת להם הצלחה רבה במיצוי זכויותיהם מול רשויות המס.

דילוג לתוכן