רואה חשבון מס שבח | רואה חשבון מיסוי מקרקעין

מוכרי נכסי מקרקעין משלמים מס שבח בסכומים גבוהים מאוד, כאשר קיימים מקרים רבים בהם ניתן להפחית משמעותית את תשלום מס השבח או שניתן לקבל פטור ממס שבח.

אנו ממליצים לפנות לרואה חשבון מס שבח או רואה חשבון מיסוי מקרקעין, בכדי לבחון אם הנכם זכאים להחזר עבור מס השבח ששילמתם, שכן אולי שילמתם יותר משהייתם צריכים. 

במקרים אחרים ניתן לבצע תכנון מס שבח מקדים, טרם ביצוע העסקה ובכך להביא להפחתת משמעותית בשיעורי מס השבח אשר עלולים לחול בעסקה. 

במאמר זה ניתן דוגמאות לסיטואציות שבהן מקנה החוק, אפשרויות שונות להביא להפחתה או לפטור מתשלום מס שבח, באמצעות ייעוץ רו"ח מס שבח מקרקעין.

 

דירת מגורים "מזכה"

מי שמוכר דירת מגורים שהיא דירתו היחידה והייתה בבעלותו כ – 18 חודשים לפחות לפני מועד המכירה, עשוי להיות זכאי לפטור מלא מתשלום מס שבח. לכן רצוי להיוועץ עם רואה חשבון מס שבח או רואה חשבון מיסוי מקרקעין. דירת מגורים מזכה מוגדרת כדירה שבנייתה הושלמה, שמצויה בבעלות פרטית ושמעל מחצית משטח הדירה שימש למגורים בארבעת השנים שלפני מועד המכירה או ב 80% מהתקופה שבשלה מחושב השבח.

 

העברה ללא תמורה בין קרובים

העברה ללא תמורה היא העברת הבעלות בזכות המקרקעין לידיו של בן משפחה קרוב וללא קבלת תמורה. ככל שהעסקה עומדת בדרישות החוק, היא תהיה פטורה מתשלום מס שבח. מס הרכישה יהיה בשיעור של שליש (1/3) מהרגיל.

 

ניכוי הוצאות מותרות במכירת זכות במקרקעין

מס השבח מוטל על הרווח הנקי שהפיק המוכר מן המכירה. לכן חשוב לנצל את מלוא האפשרויות שמקנה החוק בעניין ניכוי הוצאות מותרות, ובכך "להקטין" את הרווח וגם את חבות המס. ניתן לנכות הוצאות שונות כדוגמת שכ"ט עו"ד, דמי תיווך, מס רכישה, ריבית ריאלית, הוצאות השבחה ועוד.

 

קיזוז הפסדי הון

מכיוון שמס השבח הינו מס המוטל על רווח הון, הרי שניתן בסיטואציות מסוימות לקזז הפסדים שונים שנצברו ובכך להביא להפחתה מסוימת משיעור מס השבח.

 

קבלת דירה בירושה

כאשר דירה התקבלה בירושה, ניתן לקבל פטור ממס שבח בעת מכירת הדירה על ידי היורש ככל והעסקה עומדת בתנאים הקבועים בחוק.

 

הגשת בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין

החוק מאפשר למוכר זכות במקרקעין להגיש בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין, כאשר ניתן לפרוס את המס לתקופה של מקסימום 4 שנים, ובכך לאפשר למוכר הזכות לשלם חלק יחסי מן המס, בהתאם לכל שנת מס שבה מתבצעת הפריסה ואף להפיק רווח מניצול נקודות זיכוי אישיות ושימוש במדרגות מס שונות.

 

פיצול מס שבח

במקרה שבו מתבצעת מכירת נכס מקרקעין ע"י בני זוג – ניתן לבקש מרשויות המס לפצל את השבח בין בני הזוג. שימוש במנגנון זה יוביל להורדת תשלום מס השבח, במקרים שאחד מבני הזוג אינו עובד או שיש לו הכנסות נמוכות או שלא נוצלו כל נקודות הזיכוי להם הוא זכאי.

בנוסף בחלק מהמקרים, פיצול מס שבח עשוי לבטל את מס היסף.

 

מס שבח הינו מקדמה על חשבון מס הכנסה

לא הרבה אנשים יודעים שכאשר הם משלמים מס שבח בגין מכירת נכס נדל"ן, סכום מס השבח ששולם – מהווה מקדמה בלבד על חשבון מס הכנסה. דהיינו, חישוב המס הסופי נערך ע"י מס הכנסה ולא ע"י מס שבח.

ממשק זה בין דיני מס הכנסה ודיני מס שבח הוא עניין שבמומחיותו של רואה חשבון.

כאשר מבוצעת עסקת נדל"ן, עורך הדין שייצג את המוכר בעסקה, מחויב ע"פ החוק להגיש שומה עצמית למס שבח תוך 30 יום מחתימת ההסכם. לרוב, הדיווח על העסקה מבוצע בהסתמך על נתוני המקרקעין בלבד – וללא כל התייחסות לנתוניו האישיים של המוכר.

 

חישוב מס השבח ע"י עורך הדין – אינו חישוב סופי והוא מהווה מקדמה בלבד!

חישוב מס השבח ע"י רואה חשבון, יתבסס גם על נתוניו האישיים של המוכר – ויהווה חישוב מס שבח סופי, אשר עשוי להוביל להפחתה משמעותית של חבות מס השבח בעסקה.

יש חשיבות רבה לגילו, למצבו המשפחתי ולהכנסותיו של המוכר בשנת המכירה וב- 3 השנים שקדמו לה. רואה חשבון מיסוי מקרקעין, יבצע בדיקה מעמיקה לרבות האם חלק מהכנסותיו פטור ממס כגון: דמי שכירות למגורים, קצבאות מביטוח לאומי, חלק מהפנסיה ועוד. כן, יבדוק רואה חשבון מיסוי מקרקעין האם למוכר קיימים הפסדים שונים אותם ניתן לקזז מול השבח כגון: הפסדים מניירות ערך, הפסדים מהון לרבות הפסדים מעסקת שבח, הפסדים מעסק וכו'.

נתוניו האישיים של המוכר הם אינם עניינים משפטיים – אלא חשבונאיים בלבד, ולכן לרוב עורכי הדין אינם מודעים לנתונים אלה ולאפשרויות השונות שניתן דרכם להפחית את מס השבח.

 

חישוב מס שבח רואה חשבון | חישוב מיסוי מקרקעין רואה חשבון

חישוב מס שבח ע"י רואה חשבון, יוביל ברוב המקרים להפחתת תשלומי מס השבח, ע"י עריכת חישוב מס אישי, בהתאם לנתוניו האישיים של המוכר.

כמו כן, חישוב המס על ידי רואה חשבון, עשוי לזכות בהחזרי מס שבח גבוהים על עסקאות נדל"ן שבוצעו בשנים האחרונות.

 

ייעוץ רואה חשבון מס שבח | ייעוץ רואה חשבון מיסוי מקרקעין

הדוגמאות שהובאו לעיל ממחישות כי באמצעות תכנון נכון של העסקה ע"י רואה חשבון, ניתן להביא להפחתה משמעותית בתשלום מס השבח. 

אם ביצעתם עסקת מכר מקרקעין בשנים האחרונות, ייתכן שמגיע לכם החזר מס שבח עקב חישוב שגוי שנערך לכם בעת הדיווח על העסקה. 

הנכם מוזמנים להשתמש בשירותינו ובצוות המקצועי שלנו שכולל רואה חשבון ועורכי דין מקצועיים בתחום מיסוי מקרקעין ומס הכנסה.

נשמח לעמוד לרשותכם ולבחון את זכאותכם להחזר מס שבח או לסייע לכם לתכנן את מס השבח לפני המכירה. צרו איתנו קשר למידע נוסף.

רואה חשבון מס שבח | רואה חשבון מיסוי מקרקעין

תוכן עניינים

שיתוף המאמר:

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

החזר מס שבח דירה
דילוג לתוכן