מושגי יסוד בנדל"ן ובמיסים – כל מה שרציתם לדעת בנושא

נדל"ן – נכסי דלא ניידי, דהיינו נכסי מקרקעין שלא ניתנים לניוד כגון: דירת מגורים, קרקע, חנות, משרד, חניה, בניין, מבנה תעשייה וכד'.

מקרקעין – קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה.

זכות במקרקעין – בעלות או חכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים.

נסח טאבו – תעודת זהות של הנכס בה מופעים פרטים רבים על הנכס כגון: בעלי הזכויות הקנייניות בנכס, תיאור הנכס, מיקומו, שטחו, ההצמדות, הערות האזהרה, ההגבלות, השעבודים, המשכנתאות ככל וישנן וכו'. מופק ע"י הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים.

גוש חלקה – מספרים שמופיעים בנסח הטאבו, דרכם ניתן לזהות את מיקומו של הנכס.

מס שבח מקרקעיןמס המוטל על רווח במכירת זכות במקרקעין או במכירת מניות באיגוד מקרקעין. משולם למשרד האוצר – רשות המיסים בגין שבח – רווח שנבע ממכירת נכס נדל"ן.

שיעורי מס השבח –50%, 47%, 25%, 20%, 10%– שיעורי המס משתנים בהתאם לסיווג נכס הנדל"ן (דירה, חנות, מגרש, זכויות בנייה וכו'), שוויו ובהתאם למועד רכישתו או למועד קבלתו במתנה או בירושה.

שבח מקרקעין – השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על שווי הרכישה בתוספת הניכויים. על מנת לדעת מהו השבח המדויק, יש לבצע חישוב מס שבח.

איגוד מקרקעין – איגוד שכל נכסיו, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין, למעט איגוד שהזכויות בו רשומות למסחר בבורסה ולמעט קרן להשקעות במקרקעין.

פטורים והנחות ממס שבח – קיימים מס' מקרים בהם המוכר יהיה פטור או זכאי להנחה בתשלום מס השבח כגון: פטור לדירת מגורים יחידה, פטור לדירה שהתקבלה בירושה, פטור חד פעמי במכירת 2 דירות, מכירה ללא תמורה מיחיד לקרובו, הנחה כאשר המוכר רכש את הזכות בתקופות מסוימות ועוד– הכל בהתאם לחוק ולתקנות.

מס רכישה – מס המוטל על רכישת זכות במקרקעין. שיעור מס הרכישה נקבע בהתאם לתקנות.

פטורים והנחות ממס רכישה – קיימים מס' מקרים בהם הקונה יהיה פטור ממס רכישה או ששיעור המס יהיה בהנחה או אפסי כגון: פטור לנכה, עיוור, עולה חדש, מכירה לקרוב, מכירה לבן זוג ועוד – הכל בהתאם לחוק ולתקנות.

היטל השבחה – היטל שגובה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בגין אישור תב"ע (תכנית בניין עיר), אישור הקלה ואישור שימוש חורג.
גובה ההיטל הינו 50% משווי ההשבחה. ההשבחה נקבעת ע"י שמאי מקרקעין.
היטל השבחה משולם במועד "מימוש הזכויות" בעת קבלת היתר בניה או בעת המכירה.

משכנתא – הלוואה בסכום גבוה לצורך רכישת דירה. ניתנת ע"י בנק למשכנתאות או גוף פיננסי, כנגד שעבוד הדירה. קראו גם על משכנתא הפוכה.

ניכויים – הוצאות ששילם המוכר ברכישת ובמכירת הזכות במקרקעין כגון: שכ"ט עו"ד, דמי תיווך, שמאי, היטל השבחה, היטל פיתוח, שיפוצים וכו'. דרישת הניכויים מפחיתה את שיעור המס. גובה ההפחתה יהיה כגובה שיעור המס ששולם.

נכס מניב – נכס אשר מפיק הכנסה קבועה כגון דמי שכירות.

דירה תפוסה – דירת מגורים שבדרך כלל אינה מניבה הכנסה לבעליה, בשל העובדה שגר בה דייר בעל זכות מגורים לכל החיים. להרחבה היכנסו למאמר בנושא דירה תפוסה.

מס יסף – מס נוסף, "מס עשירים" שנכנס לחוק לאחר ועדת טרכטנברג שבאה בעקבות המחאה החברתית בשנת 2011.
נכון לשנת 2024 מס היסף חל על הכנסה חייבת מעל 721,560 ₪. שיעור המס הוא 3%. הכנסה חייבת הינה לרבות הכנסה משבח מקרקעין.

נקודות זיכוי – נכון לשנת 2024 שווי נקודת זיכוי לשנה הינו – 2,904 ₪. נקודות הזיכוי מפחיתות את חבות המס. קיימות מס' פרמטרים לקבלת נקודות זיכוי כגון: תושבות, מין, מצב משפחתי, הורות, תואר אקדמי, שירות צבאי או לאומי, מוגבלות, גירושין, עולים חדשים וכו'.

הפרשי הצמדה וריבית בהחזרי מס שבח – תוספת לסכום ששולם ביתר, כשהוא מוכפל בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה.

מושגי יסוד בנדל"ן ובמיסים

תוכן עניינים

שיתוף המאמר:

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

החזר מס שבח דירה
דילוג לתוכן